Welkom bij Jopla! Het Platform voor Jongeren met een Handicap!


Neem op uw gemak een kijkje op onze website, en kijk welke leuke dingen en activiteiten wij allemaal doen. Wilt u op de hoogte gehouden worden van de nieuwe activiteiten van vanaf 2015 weer gaan plaatsvinden? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief.


U kunt zich voor elke activiteit inschrijven en helemaal gratis. Via de email zal dit geregeld worden.
Nieuws

15-10-2019

Jopla.nl is weer online, na even uit de lucht te zijn geweest.Kamer eist toilet in treinen (08-09-2019

Iedere trein moet vanaf 2015 voorzien zijn van een toilet. Een motie van Kamerlid Bashir van SP met deze strekking is op 7 december aangenomen door de Tweede Kamer. De NS heeft inmiddels besloten geen sprinters meer te bestellen zonder toilet. Lees verder »

PvdA wil 'gehandicaptenquotum' voor bedrijven 2014

Om meer mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking aan het werk te krijgen, wil de PvdA een quotum instellen voor middelgrote en grote bedrijven. Als ondernemers dit ‘gehandicaptenquotum’ niet nakomen, moeten ze een boete betalen van 5.000 euro per gehandicapte werknemer die ze te weinig in dienst hebben. Met dit voorstel kwam Kamerlid Mariëtte Hamer (PvdA). Ze meldde bang te zijn dat deze groep door de geplande bezuinigingen helemaal niet meer aan het werk komt. Lees verder »


Passende werkgelegenheid en reintegratiehulp noodzaak (2019

De plannen om de Wajong, sociale werkplaatsen en de bijstand tot een regeling om te vormen worden deze week in de Kamer besproken met de staatssecretaris van SZW. Volgens de CG-Raad kan die harmonisering alleen positieve effecten hebben als er passende werkgelegenheid en hulp bij re-integratie wordt geboden. Lees verder »


Bijzondere werknemers 2014

De sociale werkvoorziening, daar werken toch alleen maar gekken? Een wijdverbreid misverstand. Los van het pijnlijke woord ‘gekken’ doet dit de werknemers in de sociale werkvoorziening tekort. De tentoonstelling en het bijbehorende boek Bijzondere Werknemers geven eenentwintig van deze werknemers in de sociale werkvoorziening een gezicht. Lees verder »

Bent u op zoek naar een rvs keukenblad dan is rvs keuken de specialist


Schokkende cijfers koopkracht chronisch zieken (08-12-2010)

Chronisch zieken en gehandicapten met lage inkomens hebben de afgelopen jaren heel veel koopkrachtverlies geleden. Zij zullen in 2011 tussen de 180 en 1244 euro minder te besteden hebben dan mensen met vergelijkbare inkomens. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad roept het kabinet daarom op om deze groep bij komende bezuinigingen te ontzien. Lees verder »


Ophef over naakte gehandicapten op kalender (06-12-2010)

Priscille (36) mist een been en arm en Jean-Charles (21) is verlamd. Beiden staan ze op 's werelds eerste kalender met naakte invalide modellen. Denis Meyer van de Franse gehandicaptenvereniging APF, die de kalender liet maken: ,,We wilden deze mensen nou eens een keer op artistieke wijze laten zien. Mensen met een handicap die zelf hun gebreken accepteren. Hopelijk leidt dat bij het grote publiek tot een mentaliteitsverandering.'' heftruck hurenOnderzoek natuurgebieden (06-12-2010)

Ga je wel eens een natuur- of recreatiegebied of wil je graag zo'n gebied bezoeken maar zijn er door jouw lichamelijke beperking belemmeringen? Kenniscentrum Groen en Handicap onderzoekt de toegankelijkheid van natuur- en recreatiegebieden voor mensen met een lichamelijke beperking en is benieuwd naar jouw ervaringen, wensen en behoeften. Lees verder »“Een land waar mensen met een handicap willen wonen” (06-12-2010)

Op de Internationale Dag van de Gehandicapten, is het boek "Een land waar mensen met een handicap willen wonen", geschreven door Yvette den Brok, officieel gelanceerd. Den Brok heeft voor dit werkje, vijftien mensen, allen met een ander soort handicap, geïnterviewd. Zij geven allemaal een soortgelijk antwoord op de vraag: wat zou je doen als je de baas van een denkbeeldig land was?". Lees verder » hypnotherapie eindhoven


Geef je op voor Puberruil Xtra (30-11-2010)

In samenwerking met NSGK voor het gehandicapte kind (www.nsgk.nl) wordt een serie van 3 afleveringen van Puberruil Xtra gemaakt. Iedere aflevering ruilen twee tieners met en zonder handicap. Puberruil is op zoek naar enthousiaste pubers met een lichamelijke handicap en een speciaal talent die voor 4 dagen van leven willen ruilen met een leeftijdsgenootje. Lees verder »


pouw vervoer. Wilt u ook een


Geen kneusjes, maar werknemers (30-11-2010)

Iets met gehandicapten, zo wordt de Wet sociale werkvoorziening (WSW) omschreven door leken. Met hun boek Bijzondere werknemers - Verhalen uit de sociale werkvoorziening willen beleidsmedewerker Ans Pelzer van vakbond FNV en journalist/schrijver Marie Kiebert een licht werpen op de sector, waar 102 duizend personen met een verstandelijke, psychische of fysieke handicap in werken. Lees verder »


Minder instroom in Wajong-uitkering (30-11-2010)

Het aantal jonggehandicapten dat instroomt in een Wajong-uitkering zal dit jaar voor het eerst sinds jaren dalen. Dat meldt staatssecertaris Paul de Krom van Sociale Zaken op basis van resultaten van de Wajong-monitor van het UWV. De verwachting is dat in 2010 ongeveer 16.700 jongeren zullen instromen in de Wajong, 1000 minder dan in 2009. De UWV-monitor laat zien dat werkgevers, ondanks de crisis, het nut zien om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Lees verder »


CDA beperkt langstudeer-boete (30-11-2010)

Het partijcongres van het CDA heeft de plannen voor een boete op ‘langstuderen’ deels stilgelegd. Eerst moet voor de gehandicapte studenten een serieus alternatief komen. Want anders kunnen de ingrepen in de Wajong van minister Kamp evenmin verwezenlijkt worden. Lees verder »


Stop PGB opgeheven (30-11-2010)

Vanaf 1 januari 2011 kunnen mensen die daarvoor in aanmerking komen, weer een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorg aanvragen. De stop hierop die het vorige kabinet deze zomer had ingevoerd, wordt dan opgeheven. De begroting voor het pgb wordt in 2011 met 350 miljoen verhoogd. Dat is 250 miljoen meer dan begroot. Daardoor kan de wachtlijst-pgb per 1 januari 2011 worden opgeheven. Dat heeft staatssecretaris Marlies van Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld. Lees verder »


Grote opkomst bij 'Armoede werkt niet' (30-11-2010)

Mensen met een arbeidsbeperking mogen niet de dupe worden van de crisis. De plannen om mensen met een arbeidsbeperking salaris te laten inleveren en 30.000 banen in de sociale werkvoorziening te schrappen moeten direct van tafel. Om dat duidelijk te maken kwamen zaterdag ruim 1500 mensen naar de manifestatie ‘Armoede werkt niet’ in de Brabanthallen in Den Bosch. Lees verder »


Toilet in sprinters: Kamer wil harde cijfers (30-11-2010)

Ruim 10.000 mensen hebben de petitie 'Noodzaak van toiletten in sprinters' ondertekend. De petitie is op 24 november aangeboden aan de Kamercommissie voor Milieu en Infrastructuur en besproken in de Tweede Kamer. Duizenden mensen zijn de dupe als ze in de trein niet naar het toilet kunnen. Vooral mensen met darm- en blaasproblemen kunnen niet op reis als er geen toilet in de trein aanwezig is.

Lees verder »


Straattaal in stilte (26-11-2010)

De jongeren op straat hebben zo hun eigen taaltje ontwikkeld om elkaar duidelijk te maken dat ze iets helemaal te gek vinden, of juist niet. Straattaal, daar hebben we genoeg van. Maar wat als je doof bent? Kan je dan ook straattaal gebruiken? Lees verder »


Mobiel internet belangrijk voor jongeren (26-11-2010)

In de schoolpauzes even snel je netwerksites bij langs, je mail checken en op internet vlug de laatste dingetjes opzoeken voor de presentatie die je de volgende les gaat houden. Heb je een mobiele telefoon met internetverbinding dan gaat er een wereld voor je open. Alle info is binnen handbereik. En dat vinden jongeren verdraaid handig! Lees verder »


Wajong & werk... Werkt dat voor jou? (22-11-2010)

Het kabinet wil dat iedereen in de samenleving meedoet, het liefst met een betaalde baan. Ook Wajongers. Daarom is het beleid afgelopen jaar meer in die richting veranderd en wordt vooral gefocust op wat je wel kunt (in plaats van wat je niet kunt). Een aantal organisaties wil graag weten hoeveel succes deze re-integratietrajecten hebben. Lees verder »


Ontbijten met werkgever (22-11-2010)

Het is niet altijd gemakkelijk voor jongeren met een (lichamelijke) handicap of chronische ziekte om werk te vinden. Werkgevers zijn soms niet op de hoogte van de talenten, hebben een verkeerd beeld van iemand met een handicap of kennen de wettelijke mogelijkheden niet. Het Revalidatiefonds organiseert daarom op vrijdag 10 december een Community Breakfast in Zwolle. Lees verder »


Studenten met een handicap zorgen voor verrassingen (22-11-2010)

Jongeren met een functiebeperking die een studie in het hoger onderwijs volgen, stuiten nog vaak op onnodige belemmeringen. Docenten begrijpen bijvoorbeeld niet dat je extra tijd nodig hebt voor een tentamen – en dat hun instelling daar zelfs een officiële regeling voor heeft. Dat blijkt uit de jaarlijkse Gebruikerstoets Studeren met een Handicap, waaraan dit jaar een recordaantal van bijna 15 duizend studenten heeft meegewerkt. Lees verder »


Prijswinnaars 'De Pen als Lotgenoot' (15-11-2010)

Het Fonds PGO organiseert een maal per twee jaar de wedstrijd 'De Pen als Lotgenoot'. Oorspronkelijk is het een verhalenwedstrijd voor mensen met een chronische ziekte of handicap; nu zijn de categorieën van de wedstrijd uitgebreid met 'cartoons' en 'beeld en geluid'. Bij het openingscongres van de Week Chronisch Zieken  zijn de winnaars bekend gemaakt. Lees verder » 


Zeg nee tegen meer betalen bij studievertraging! (15-11-2010)

Het kabinet Rutte-Verhagen heeft in het regeerakkoord afgesproken dat studenten die meer dan één jaar studievertraging oplopen opeens drieduizend euro meer collegegeld zullen moeten gaan betalen en hun OV kwijtraken. Ook krijgt de hogeschool of universiteit een boete van drieduizend euro per student. Deze maatregel is gepland om al vanaf het collegejaar 2011-2012 in te gaan. Teken de petitie op www.minimaalnominaal.nl »


Johan Neeskens Jeugdsport Weekend (01-10-2010)

Ben je tussen de 8 en 18 jaar, woon je in de provincie Utrecht en heb je een lichamelijke beperking? Geef je dan op voor het 3e Johan Neeskens Jeugdsportweekend en maak kennis met verschillende sportmogelijkheden. Het weekend vindt plaats op 4, 5 en 6 februari 2011 en wordt georganiseerd door Sportservice Midden Nederland. Lees verder »Vergoeding lidmaatschap

Ben jij lid van Jopla of van een andere patiëntenbelangenvereniging en betaal je contributie? Wist je dan al dat je via de aanvullende verzekering van sommige zorgverzekeraars een deel van je lidmaatschapsgeld vergoed kunt krijgen? Dat laat je toch niet lopen. Check het nu »Jopla Projecten: OnBeperkt Wonen

Jongeren met een beperking ervaren problemen bij het zelfstandig gaan wonen. Niet alleen wordt de keuze vrijwel geheel beheerst door de handicap en de beperkingen die dat oplevert, ook zijn zij niet vrij in de keuze waar te wonen en bij de keuze te verhuizen om welke reden dan ook, die andere jongeren, zonder beperking, wel hebben. Dit project helpt jongeren een weloverwogen keuze te maken binnen de marges van wettelijke beperkingen en bouwtechnische belemmeringen. Lees meer over het project »


Gezocht: weerbare jongeren

Voor onze website www.weerbaar.nu zijn wij op zoek naar jongeren met een lichamelijk beperking of chronische ziekte die in de afgelopen jaren een weerbaarheidstraining hebben gevolgd. Wil jij aan ons vertellen waarom je deze training bent gaan volgen en wat je er zoal geleerd hebt? Vind je het leuk om met je verhaal op onze website te staan? Neem dan contact met ons op. Stuur een mail naar: weerbaar.nu@stichtingjosh.nl


Durf te kijken naar jongeren met een handicap

Veel jongeren met een handicap worden vaak vreemd aangekeken. Veel erger is als mensen wegkijken, als ze niet durven kijken naar wie zij zijn. De flyer 'Durf jij te kijken?' wil mensen hiervan bewust maken. Jongeren met een handicap kijken verder dan hun handicap. Doen jullie dat dan ook!


heemskerkfijnmechanica. al jarenlang is heemskerkfijnmechanica de specialist op het gebied van cnc frezen. heeft u één product of honderd producten dan bent u hier aan het juiste adres. door de jarenlange ervaring in het cnc frezen kunnen de medewerkers u uitstekend adviseren en uw product met zorg voor u maken of aanpassen naar uw wensen. door het grote aantal verschillende machines hebben zei voor elke opdracht het juiste apparaat. u kunt gerust eens contact opnemen met 1 van de medewerkers wanneer u vragen heeft met betrekking tot het cnc frezen en beantwoorden deze vragen graag, veel leveren zei aan de verpakkingsmiddelenindustrie en ook spelen zij een grote rol in de medische sector. natuurlijk kunt u als particulier ook terecht bij heemskerkfijnmechanica wanneer u een product nodig heeft voor in huis.

KloekPallets. voor alle soorten pallets bent u hier aan het juiste adres zoals epal pallets, cp pallets, maar ook voor  europallets en ispm 15 dus neem snel contact op via de website zodat u straks ook uw pallets heeft tegen de scherpe prijs.


 makelaar barneveld 

NVM-makelaars dienen zich te houden aan de NVM-erecode en volgen verplichte cursussen en trainingen om hun kennis op peil te houden. Een externe partij certificeert makelaars voor vakbekwaamheid. Alle NVM-leden zitten in dezelfde branchevereniging. Bent u op zoek naar keukenbladen ?


Tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe ligt het levendige makelaar Veenendaal . Een uniek gelegen woonplaats in de Zuidelijke Gelderse Vallei nabij de Nederrijn. Het is daarom geen verrassing dat het voormalige veendorp meerdere malen is verkozen tot de Groenste Stad van Nederland. De ruim 65.000 inwoners tellende gemeente wordt steeds mooier. Het centrum wordt volop vernieuwd en krijgt een eigentijdse en open uitstraling. Terwijl u door het centrum loopt valt op dat oud en nieuw in Veenendaal hand in hand gaan. Oude gebouwen krijgen een nieuwe bestemming en nieuwe gebouwen geven een knipoog naar het rijke verleden. Er is in Veenendaal genoeg te doen.


Wilt u een huis kopen in Portugal? Denk dan eens na over Easy Living Portugal. Dit bedrijf biedt betaalbare sociale woningen aan in Portugal. Easy Living Portugal kenmerkt zich door haar gastvrijheid en kwaliteit. Ze zijn altijd bereid om met u mee te denken en bieden u 5 jaar garantie op uw woning. vakantiehuis huren 


Ook hebben al onze analoge of IP-camera's infra rood leds voor goed nacht zicht, sommige met een bereik tot wel 70 meter door de extra grote ingebouwde leds. Een starlight beveiliging camera heeft geen leds maar is zeer lichtgevoelig waardoor deze bij buitenverlichting ook in de nacht beeld in kleur heeft. Hierdoor hebben deze bewakingscamera’s dag en nacht goed en duidelijk beeld wat resulteert in optimale camera

 

Een goedkope bewakingscamera met uitzonderlijk goed beeld. De kwaliteit van deze analoge camera is vergelijkbaar met 1 megapixel HD. U heeft de keuze uit dome camera's of bullet camera's met als voordeel dat nagenoeg al onze camera's varifocus zijn, waardoor u kunt in of uit zoomen en voorzien zijn van infra rood nacht zicht. Heeft u al een analoge bewakingscamera installatie en wenst u betere camera's, dan is dit de ideale oplossing om uw systeem te opwaarderen. beedigde vertalingen 


Het verkopen van een woning vergt de juiste aandacht. De reden dat u kiest voor Nolten Makelaardij is omdat u een zo hoog mogelijke verkoopprijs wil bereiken voor uw woning binnen een snelle verkoopperiode.

De hoogste verkoopprijs bereikt u door uw woning aan een zo breed mogelijk publiek aan te bieden in combinatie met de juiste verkoopstrategie. De vindbaarheid en de manier hoe uw woning wordt gepresenteerd zijn daarbij heel belangrijke aspecten. "Want zeg nou zelf: u wordt toch ook enthousiast van een opgeruimd en schoon huis?". En dat is precies waar Nolten Makelaardij het verschil maakt. Samen met u gaan we ervoor zorgen dat de presentatie van uw woning staat als een huis.


Hiervoor wordt vaak egaline gebruikt. Dit is een krachtig middel, maar helaas niet goedkoop het is gewoon erg duur. Het is vooral bedoeld voor het uitvlakken van ondergronden. Doordat het vrij duur is, wil je er het liefst zo min mogelijk van gebruiken. De dikte van een vloer, aangelegd met egaline, is dus beperkt. In de praktijk zien we egaline vloeren van meer dan 2 of 3 centimeter nauwelijks voorkomen. - makelaar amersfoort , makelaar zwolle ,


Voor steeds meer mensen is het een wens om eeuwig samen verbonden te zijn. Door te kiezen voor een duo urn kan deze wens worden gerealiseerd. Voor u is het tevens een liefdevolle & tastbare herinnering. De duo-urn is speciaal ontworpen voor twee dierbaren en hebben een prachtig vormgeving en vakkundig afwerking. Dankzij de prachtige vormgeving zijn de gedenkartikelen ook niet direct te herkennen als urn waardoor een duo urn erg geschikt is om binnen in huis te plaatsen. urn kopen Communicatie staat hoog in het vaandel binnen ons bedrijf  Bedrijfs-animaties zijn een vernieuwende manier om te communiceren en contact te maken met uw doelgroep. Onze op maat gemaakte video’s maken gebruik van motion graphics in combinatie met zuivere animaties. Hierdoor is het mogelijk om zelfs de meest complexe berichten over te brengen, voor zowel potentiële klanten als bestaande klanten, als werknemers.


U vindt hier diverse RVS assieraden zoals ashangers en asringen. RVS assieraden kunnen een fijne tastbare herinnering aan een overleden dierbare vormen. Een assieraad is niet direct herkenbaar als een sieraad dat as bevat. De assieraden van edelstaal / RVS bieden u een goede kwaliteit maar ook voor een aantrekkelijke prijs. Laat u verrassen door de mogelijkheden van de RVS gedenksieraden.

Als u een Rolex horloge (of Patek horloge wilt verkopen dan kunt u hier uw horloge aanbieden. Alleen originele horloges aub. Binnen 24 uur ontvangt u een email en/of aanbieding van ons. Wij behouden ons het recht een horloge niet aan te kopen; omdat deze niet mooi is of omdat die niet compleet is of omdat het de hele dag regent, of om wat voor reden dan ook. Op dit moment kopen, verkopen en ruilen wij alleen HEREN Rolex horloge in.  Rolex Submariner ,Een unieke mogelijkheid om uw bezoekers de mogelijkheid tot desinfectie te bieden. Handen wassen, meedenken aan de hygiëne en ook aan uw marketing? het kan met de AAA ECO BV Here4Clear desinfectie zuilen. Met de ingebouwde tablet kunt u de klant uw bedrijfsfilm laten zien of op bijvoorbeeld het terras de kaart tonen of andere informatie. - aankoopmakelaar den haag , makelaar den haag


Bent u op zoek naar bed en breakfast Portugal? Dan bevelen wij Qportugal van harte aan. Deze betrouwbare partner heeft een uitgebreide selectie bed and breakfasts in Portugal. U heeft dus de zekerheid van een goede verhuurder, uitstekende service en eventueel alle luxe zoals een spa. Op de website van Qportugal vind u alle mogelijkheden en kunt u, indien gewenst, direct contact opnemen met de verhuurder.


bent u op zoek naar een juwelier? een juwelier rotterdam , Van Santen Makelaardij is een nieuwe makelaar in Meppel, Dalfsen en de regio’s daar om heen. Met een werkwijze anno nu. Dat betekent dat we naar ú luisteren! Heeft u zelf al ideeën over de verkoop of aankoop? Wilt u onderdelen zelf doen? Of juist complete begeleiding tijdens het gehele proces? Bij Van Santen Makelaardij kiest u! makelaar meppel

, haarvezels


Spannend! Je begeeft je op de woningmarkt en hebt een te gekke woning gezien en wilt niet dat deze aan je neus voorbij gaat. Wat nu? Maak gebruik van onze aankoopbegeleiding! Want we hebben het hier wel over de aankoop van een woning, niet van een pakje boter. Je wordt serieuzer genomen met een deskundige aan je zijde en wij zoeken ook nog alles voor je uit!

 • Wij gaan met je mee de woning bezichtigen;
 • Wij adviseren je over de prijs;
 • Wij onderzoeken het object bij het Kadaster en Gemeente;
 • Wij checken het bestemmingsplan;
 • We vragen bodeminformatie op;
 • Wij adviseren of een bouwkundige keuring nodig is;
 • Wij verzorgen de onderhandelingen met de verkopende partij;
 • Wij beoordelen de koopakte;
 • Wij begeleiden je in het traject op weg naar de notaris;
 • Wij zijn aanwezig bij de eindinspectie;
 • Wij verzorgen nazorg mocht dit nodig zijn;
 • Kortom, wij zorgen ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan.


Wilt u een autoverzekering vergelijken ? Of liever toch andere verzekeringen vergelijken dat kan natuurlijk bij geld.nl