Lid worden


Jopla was een actieve vereniging van, voor en door jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Als je vroeger lid werd had je de volgende voorrechten


Je ontvingt de Jopla Nieuwsbrief per mail zodat je op de hoogte blijft van wat Jopla allemaal doet.

Je kunt meedoen met de verschillende activiteiten, of meedraaien in de projecten.

Je hebt stemrecht op de algemene ledenvergaderingen.