Over Jopla


Dit was Jopla, een actief platform van, voor en door jongeren met een handicap. Dat was Jopla. Elkaar ontmoeten. Samen opkomen voor je belangen. Er voor zorgen dat jongeren met een lichamelijke handicap of een chronische ziekte een gelijkwaardige positie krijgen in de samenleving. Jong zijn op je eigen manier, je eigen keuze maken, het leven leiden waar je van droomt, handicap of niet. Dat is waar Jopla voor staat.


Jopla werkte voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud. In projecten, via activiteiten, door een stem te laten horen namens jongeren met een handicap of ziekte. Jopla praatte bijvoorbeeld mee in een groot aantal overlegorganen, zoals de Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad).


Jopla was een zelforganisatie. De leden maken de dienst uit. Zij kiezen het bestuur. Dat bestuur bepaalt wat er moet gebeuren. De bureaumedewerkers van Jopla hielpen bij die besluitvorming en voeren de plannen uit. Samen met een groot aantal vrijwilligers. Daarbij werkte Jopla intensief samen met de organisatie van slechthorende jongeren SHJO, in de stichting Josh.


Contact


Wil je meer weten? Neem contact op met Jopla. info@jopla.nl