Projecten


Jopla deed het

Jopla was een platform voor en door jongeren met een lichamelijke handicap of chronische ziekte. Een van onze doelen is er voor zorgen dat jongeren met een lichamelijke handicap of een chronische ziekte een gelijkwaardige positie krijgen in de samenleving. Jong zijn op je eigen manier, je eigen keuze maken, het leven leiden waar je van droomt, handicap of niet. Wil je weten wij precies doen? Lees dan verder over onze projecten en activiteiten.


Klaar met school, klaar voor de toekomst

Rond je 18e verjaardag krijg je als je een beperking hebt soms het advies om een Wajonguitkering aan te vragen. En voor dat je roept dat daar toch niks mis mee is vragen wij je even verder te lezen:

Als je een beperking hebt kan een Wajonguitkering een mooie compensatie zijn voor alles wat je niet kunt als gevolg van je handicap of je chronische ziekte. Jouw leeftijdsgenoten kunnen eerder en makkelijker een baantje vinden naast school en studie. Misschien vinden jij en je ouders dat de samenleving verplicht is jou tegemoet te komen en een bijdrage aan jouw inkomen hoort te leveren. Soms is het ook zo dat een Wajonguitkering je kan helpen om zelfstandig te gaan wonen. Kortom, het hebben van een Wajonguitkering heeft een hoop voordelen.

Meer infiormatie over het project


En nu ben ik aan bod

In de officiŽle aanvraag van dit project staat de mooie zin "jongeren die hun weg moeten zoeken in het ondoordringbare woud van voorzieningen en subsidies". En met die mooie omschrijving worden jullie bedoeld.

Even uitleggen: Als je een functiebeperking hebt, wil je graag een vorm van compensatie voor wat je niet hebt. En die hulpmiddelen en voorzieningen kan je 'ergens' aanvragen. Dat loket waar je het kan aanvragen heeft vaak een aanbod. Zoiets als: kom bij ons DIT en DAT aanvragen want daar zijn we voor. Nou, dat is dan geregeld zou je denken.


Er is niets minder waar. Want als je je laat leiden door het aanbod dan verlies je snel uit het oog wat je nu precies nodig hebt en waar je dat dan voor wilt gebruiken. Net als shoppen bij Appie, je komt met andere dingen thuis dan waar je eigenlijk behoefte aan hebt.


Jopla wil een wegwijzer ontwikkelen die jij kunt gebruiken bij het aanvragen van hulpmiddelen of voorzieningen. Let wel: daarin gaan we uit van wat jij nodig hebt. We vragen dan ook dat je zelf nadenkt over waar je precies hulp bij nodig hebt en wat je daar mee wilt bereiken.


We maken dus een vraaggestuurde wegwijzer. JIJ wilt iets en de wegwijzer laat zien hoe je daar komt. Een routekaart in het woud van voorzieningen en subsidies. We houden je via onze website op de hoogte.


OnBeperkt Wonen

Jongeren met een beperking ervaren problemen bij het zelfstandig gaan wonen. Niet alleen wordt de keuze vrijwel geheel beheerst door de handicap en de beperkingen die dat oplevert, ook zijn zij niet vrij in de keuze waar te wonen en bij de keuze te verhuizen om welke reden dan ook, die andere jongeren, zonder beperking, wel hebben. Dit project helpt jongeren een weloverwogen keuze te maken binnen de marges van wettelijke beperkingen en bouwtechnische belemmeringen.


Ook het kunnen afwegen van kosten en inkomsten, het kennen van algemene voorzieningen als huursubsidie en andere tegemoetkomingen, moeten in het proces naar zelfstandig gaan wonen de economische zelfstandigheid van jongeren verbeteren.


Wat je pest ben je zelf 2

In nauwe samenwerking met Stinafo zijn de video en de schriftjes die bij het “pestproject” horen ge-restiled. Het ietwat verouderde materiaal heeft een facelift gekregen. Voor de bijbehorende DVD zijn opnames gemaakt op een buitensportlocatie in de Belgische Ardennen. Ook voor dit project worden jongeren met een handicap die te maken hebben met pesten aan het woord gelaten over hun ervaringen. Opmerkelijk is dat het nieuwe materiaal een meer oplossingsgerichte kijk op het probleem heeft dan de vorige editie.

Het lespakket "Wat je pest ben je zelf!" kan besteld worden via de website www.watjepestbenjezelf.nl


Help ik word verzorgd

Is de werktitel van een voornemen van BOSK en Jopla om te onderzoeken hoe jongeren met een handicap het vinden om door hun ouders te worden verzorgd. Als je erg afhankelijk bent van je ouders op een leeftijd waarop je eigenlijk je eigen gang wilt gaan, kan dit tot spanningen leiden, en misschien wel tot een onnatuurlijke ontwikkeling van je persoonlijkheid en zelfstandigheid.


Als je daar ervaring mee hebt mag je ons dat alvast laten weten, we kunnen dit dan ‘meenemen’ in de ontwikkeling van dit project.


OnBeperkt Stagiair

Bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ligt een projectaanvraag: We willen met dit project bereiken dat er meer stageplaatsen beschikbaar komen voor jongeren met een beperking. We zien dat de stagiaires en hun onderwijsinstellingen kunnen beschikken over handreikingen en draaiboeken om een stage te zoeken en op stage te gaan. Aan de stage-geverskant is helemaal niets aan materiaal. Werkgevers worden pas geconfronteerd met de materie als de stagiair al op de stoep staat. De werkgever weet niet wat er allemaal komt kijken bij het geven van een stage aan een gehandicapte student. Er komen in diezelfde periode natuurlijk meer verzoeken voor een stage binnen. De werkgever kiest voor zekerheid. Vanuit zijn belangen een heel begrijpelijke keuze.


Met dit project willen we nu alle aandacht leggen bij deze potentiŽle werkgevers. We ontwikkelen materiaal voor bedrijven en instellingen over het werken met stagiaires (en later werknemers) met een beperking. Overzichtelijk informatie over (groepen van) handicaps en aandoeningen, achtergronden en best practices uit de praktijk. Er moet ‘gereedschap’ worden aangereikt over voetangels en klemmen, over kansen en mogelijkheden en worden aangesloten bij de principes van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Met de producten van dit project moeten stagiaires met een beperking zich beter kunnen presenteren bij stagebedrijven en het project moet bedrijven en instellingen de mogelijkheid bieden zich beter voor te bereiden op de komst van een stagiair (en later werknemer) met een beperking.


Werk moet lonen

Samen met CNV Jongeren werkt Jopla aan het volgende project:

Werken is een belangrijke stap naar maatschappelijke participatie. Dat vindt de Nederlandse overheid en ook Jopla en CNV Jongeren. Mensen met een (wajong)uitkering worden gestimuleerd te participeren op de arbeidsmarkt. Naast de participatiegedachte spelen factoren als ontplooiingsmogelijkheden, bijdragen aan de samenleving en zelfredzaamheid een rol. Werken is dus belangrijk. Daar willen wij aan toevoegen: werk moet lonen. In de praktijk blijkt dat werk voor jonggehandicapten vaak niet loont. Ondanks de lage uitkeringshoogte voor wajongeren (maximaal 70% van het minimum loon) betekent werken voor hen geen of weinig financiŽle vooruitgang, bijvoorbeeld omdat fulltime werk in veel gevallen niet mogelijk is of omdat de arbeidsproductiviteit lager is. Werken moet voor wajongeren ook een financieel perspectief bieden.


Mensen met een handicap of chronische ziekte werken ‘naar vermogen’ en er voor kiezen dit bij een reguliere werkgever te doen, dient men het functieloon te verdienen. Net zoals dit geldt voor mensen die via een WSW-indicatie werken in een SW-bedrijf of bij een reguliere werkgever (gedetacheerd of via ‘begeleid werken’).